«Συνάντηση» στην πόλη με έργα της Συλλογής Κατσίγρα», ψηφιακή δράση στο πλαίσιο εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας ιδρύθηκε το 1973 ως «Λαογραφική Εταιρεία» από μια ομάδα Λαρισαίων με πρωτεργάτες το ζεύγος Γιώργου και Λένας Γουργιώτη, ανθρώπους που εκτός από την αγάπη τους για τον πολιτισμό διέθεταν επιστημονική κατάρτιση και ειδική γνώση. Το Μουσείο έχει κύριο μέλημα τη συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση των μορφών του ελληνικού παραδοσιακού και αστικού πολιτισμού στο χώρο της Θεσσαλίας. Όλα αυτά τα χρόνια το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο του Μουσείου στηρίχτηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο οικονομικό και επιστημονικό. Οι συλλογές του σήμερα αριθμούν συνολικά πάνω από 20.000 αντικείμενα, που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα έως τα μέσα του 20ού αι. και προβάλλουν τόσο τα δομικά στοιχεία του θεσσαλικού πολιτισμού όσο και τις ιδιαιτερότητες της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής. Το κτίριο όπου στεγάζεται το Μουσείο σήμερα, είναι έργο του Υπουργείου Πολιτισμού ενταγμένο στο Π.Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η μουσειολογική μελέτη έγινε από τη αρχιτέκτονα, σκηνογράφο, μουσειολόγο κ. Λαλούλα Χρυσικοπούλου. Η επανέκθεση του υλικού στο νέο κτίριο έχει γίνει με σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις και τεχνολογικά μέσα με στόχο την ανάδειξη της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της Λάρισας και της δορυφόρου περιοχής. Προβάλλονται όψεις του αγροτικού και αστικού πολιτισμού στη Θεσσαλία, πριν και μετά την Προσάρτησή της στο νεοελληνικό κράτος (1881). Το Μουσείο με τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις του αποτελεί σημείο αναφοράς στο θεσσαλικό χώρο και ένα από τα μεγάλα μουσεία της χώρας με αντικείμενο το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί γέφυρα με την τοπική κοινωνία και πόλο έλξης για τους γηγενείς και αλλοδαπούς επισκέπτες. Σήμερα, λειτουργεί βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Συλλόγου «Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας» και Δήμου Λαρισαίων. Υπάγεται στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών.

Ζωγράφος Ζαχαρίας (1810-1853),

Προσωπογραφία Χρυσής Κατσιάσογλου, 1839,Λάδι σε μουσαμά, 72,5 x 47,5 cm, Συλλογή Γεωργίου Ι. Κατσίγρα

Σχεδιασμός δράσης:Γιάννης Ρούπας, Δώρα Σαλταπίδα, Ελένη Ζανέτα, Μαρία Μαρσιτοπούλου, Επιμέλεια: Ιωάννα Δεληγιάννη