Ένας πίνακας έχει πολλές οπτικές προσεγγίσεις. Η τεχνική του πουαντιγισμού μας δίνει την ευκαιρία να τον αναδημιουργήσουμε. Ο πίνακας που επιλέχθηκε να αναδημιουργήσουμε στην προτεινόμενη εκπαιδευτική δράση είναι του Κωσταντίνου Μαλέα με τίτλο “Λαύριο” και εκτίθεται στην ενότητα “Το Πνεύμα του Τόπου” στην μόνιμη έκθεση της Συλλογής Γ. Ι. Κατσίγρα με τίτλο “Επανασύνδεση”.

Για να δείτε την προτεινόμενη δράση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://bit.ly/3oyEdzz