Τμήματα – Προσωπικό

ΤΜΗΜΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟEMAIL
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ2410623615[email protected]
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ2410623615[email protected]
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ

 

 

2410671176

2410623615

 

[email protected]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ2410670496[email protected]
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ2410616266
ΥΠΟΔΟΧΗ – ΦΥΛΑΚΕΣ2410616266
ΤΑΜΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΟΦΙΚΟΥ2410621204[email protected]
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ2410621205[email protected]
ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΙΩΤΟΥ2410672499[email protected]