Σύλλογος «Φίλοι της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα»

Σκοπός του Συλλόγου «Φίλοι της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα» είναι η ηθική, υλική ενίσχυση και συμπαράσταση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα για την πραγματοποίηση των σκοπών της καθώς και η διενέργεια πνευματικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων υπό την αιγίδα του Μουσείου που προάγουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αλληλοϋποστήριξη των μελών του Συλλόγου.

H σελίδα του συλλόγου στο facebook

Το email του συλλόγου