Η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας και η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ. Ι.
Κατσίγρα διοργανώνουν Εκδήλωση Βράβευσης των μικρών καλλιτεχνών που
διακρίθηκαν στο εκπαιδευτικό/καλλιτεχνικό πρόγραμμα για παιδιά & εφήβους «Οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες μέσα από τα μάτια παιδιών και εφήβων», που συνδιοργάνωσαν η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές μαθαίνουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό περιβάλλον. Η εστίαση στα Ολυμπιακά ιδεώδη ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας και στο έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και εφήβων για το επίκαιρο αυτό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συσχετισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων με τις αρχές και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των δράσεων για την ενίσχυσης μιας υγιούς, ανοικτής και ανεκτικής
κοινωνίας.
URL: https://www.paidikipinakothikielladas.or