Μουσειοσκευή

ΤΕΧΝΟΤΑΞΙΔΕΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωριμία με τη Συλλογή Κατσίγρα

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ταξιδεύει με τη μουσειοσκευή της στα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η μουσειοσκευή με τίτλο «Τεχνοταξιδέματα» είναι ένα ξύλινο κουτί με δραστηριότητες που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού να γνωρίσουν αντιπροσωπευτικά έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα. Το υλικό της μουσειοσκευής έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων μετά από σχετικό αίτημα με αρ. πρωτ. 32015/Δ7/4-3-2020. Ο δανεισμός είναι δωρεάν, διαρκεί δύο εβδομάδες και γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτικό στο τηλέφωνο 2410 616266, Δευτέρα – Παρασκευή & 8:00 – 14:00. Τα πιθανά έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το σχολείο. Μετά τον δανεισμό θα παραμένει η μουσειοσκευή στο Μουσείο για μία εβδομάδα τουλάχιστον και θα πραγματοποιείται απολύμανση του υλικού για λόγους πρόληψης και προστασίας από τον Covid-19 προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει ξανά με ασφάλεια.

Η  μουσειοσκευή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα «Τεχνοταξιδέματα» έχει σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, να έρθουν σε επαφή με αριστουργήματα της νεοελληνικής τέχνης του 19ου και 20ου αι.  και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Περιλαμβάνει ένα έντυπο για τον εκπαιδευτικό,  ένα CD-ROM με παρουσίαση Power – Point, έναν κατάλογο της Επανέκθεσης της Συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα, ένα φυλλάδιο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας- Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα, οχτώ αντίγραφα έργων τέχνης, τέσσερις συλλεκτικές αφίσες, πενήντα κάρτες για το παιχνίδι μνήμης, ερωτηματολόγιο.

Κατά τον δανεισμό χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν των εκπαιδευτικών ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις  μαθητές/τριες . Είναι απαραίτητο να έχουν ενημερωθεί και οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος εντός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, δεν θα πρέπει να παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Κατά την υλοποίηση των δράσεων είναι εξασφαλισμένη η προστασία α) των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β) της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών/τριών. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών. Το πρόγραμμα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

Είναι πρωταρχικό ότι πρέπει να υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε συνθήκες μετάδοσης του Covid – 19.