Η Μουσειοσκευή “Art Express” είναι ένα πρωτότυπο χειροποίητο βαλιτσάκι, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, με σκοπό να ταξιδεύει σε όσα σχολεία δεν έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το μουσείο. Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό εναλλακτικής διδασκαλίας στην τάξη, το οποίο δανείζεται δωρεάν σε σχολεία για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων. Με τη Μουσειοσκευή “Art Express” η Πινακοθήκη ταξιδεύει στο σχολείο και η μάθηση γίνεται ένα γοητευτικό παιχνίδι.

Το προηγούμενο σχολικό έτος η Μουσειοσκευή ταξίδεψε σε έξι δημοτικά σχολεία του νομού, στα οκτώ ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων και σε ένα ΚΔΑΠ στην Καρδίτσα. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της Μουσειοσκευής συμμετείχαν πάνω από 200 μαθητές.

Η Μουσειοσκευή “Art Express” είναι εγκεκριμένη για την παιδαγωγική της καταλληλότητα από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει παρουσιαστεί στην πρωινή ζώνη της κρατικής τηλεόρασης, καθώς και στη 19η ενημερωτική συνάντηση της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού τον Δεκέμβριο 2017 στην Αθήνα.

Περιλαμβάνει: έντυπο για τον εκπαιδευτικό, έντυπο δραστηριοτήτων, φακέλους με αντίγραφα ζωγραφικών έργων της Συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα και ερωταποκρίσεις, puzzles, καβαλέτο και ένα χρωματικό κύκλο. Στόχος είναι η επαφή των παιδιών με εμβληματικά έργα μιας εκ των σπουδαιότερων συλλογών έργων τέχνης στη Ελλάδα με παιγνιώδη τρόπο.

Η Μουσειοσκευή απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού.

Σχεδιασμός-υλοποίηση Μουσειοσκευής: Ελένη Ζανέτα, Αθανασία Γκούνη, Μαρίνα Γούλα, Άρτεμις Διαμαντή, Στέλλα Ζαρνάβαλου, Δήμητρα Ρασάικου.

Διαδικασία δανεισμού:

Ο δανεισμός της Μουσειοσκευής είναι δωρεάν. Τη Μουσειοσκευή δανείζεται ο εκπαιδευτικός για διάστημα δύο εβδομάδων ύστερα από αίτημά του προς το μουσείο. Η μεταφορά αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μεταφορέας τα έξοδα επιβαρύνουν το σχολείο.

Για την παραλαβή του υλικού απαραίτητη είναι η αίτηση δανεισμού υπογεγραμμένη από τον διευθυντή του σχολείου καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού.

Πληροφορίες: τηλ. 2410-671176 . Κατεβάστε την αίτηση δανεισμού: