Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Καλογιάννης Απόστολος (Πρόεδρος)

Ψάρρα-Περίφανου Άννυ (Αντιπρόεδρος)

Λύτρα Βικτωρία

Μωυσή Αλίνα

Σιλιτζή-Λέκκα Αγορίτσα

Δεσκάτας Ευάγγελος

Μπασδέκη Νικολέττα

Καζαντζή Τριανταφυλλιά

Σάββας – Γκαντάκας Κωνσταντίνος

Αποστολάκης Ευάγγελος

Ναβακούδη Μαρία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σούλτης  Γεώργιος (αναπληρωτής Αντιπροέδρου)

Σδούκου Ιφιγένεια

Ρηγόπουλος Ευάγγελος

Στούπα Άννα

Τουφεξής Γεώργιος

Καλαμάρας Γεώργιος

Δρακωτού-Νταλαγιώργου Αντωνία

Μποντζώρλος Σωκράτης

Τσαμαδός Παναγιώτης

Γκρίμπα Κατερίνα