Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Καλογιάννης Απόστολος (Πρόεδρος)

Ψάρρα-Περίφανου Άννυ (Αντιπρόεδρος)

Λύτρα Βικτωρία

Βελησσαρίου Κωνσταντίνος

Ζησόπουλος Βάιος

Μωυσή Αλίνα

Σιλιντζή – Λέκκα Αγορίτσα

Ξηρομερίτης Μάριος

Σάββας – Γκαντάκας Κωνσταντίνος

Αποστολάκης Ευάγγελος

Σπανοπούλου – Κωσταρίγκα Άννα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σούλτης  Γεώργιος (αναπληρωτής Προέδρου)

Σδούκου Ιφιγένεια

 

Στούπα Άννα

Καλαμάρας Γεώργιος

Τουφεξής Γεώργιος

Καζαντζή Τριανταφυλλιά

Αγγελέτου Χαρά

Κοντοδήμου Γεωργία

Γκρίμπα Κατερίνα