Μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με το έργο “Σπάρτη” του Κωνσταντίνου Μαλέα, το οποίο εκτίθεται στην ενότητα ”Το Πνεύμα του Τόπου” της μόνιμης έκθεσης της Συλλογής Γ. Ι. Κατσίγρα ”Επανασύνδεση”. Ο «μικρός δημιουργός» συνδυάζοντας διάφορες τεχνικές έχει τη δυνατότητα να το αναπαραστήσει.

Πρόκειται για μια γνωριμία με τη τεχνοτροπία της «μικτής τεχνικής», δηλαδή με την καλλιτεχνική διαδικασία στην οποία χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια τεχνικές γεγονός το οποίο προσφέρει την δυνατότητα να συνδυάσει κανείς διάφορα υλικά τα οποία συνθέτοντάς τα μπορεί να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό και πρωτότυπο αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.

Για να δείτε την προτεινόμενη δράση παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://bit.ly/39tUCz1