Την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα συμμετείχε στην 5η διήμερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος PUNCH με θέμα την “Ψηφιακή Κληρονομιά“. Ο φορέας μας εκπροσωπήθηκε από την κ. Ιωάννα Δεληγιάννη, αν. προϊσταμένη διοικ. & οικ. Υπηρεσιών, η οποία στην παρουσίασή της με τίτλο «Culture in the Digital Public Space – The Collection of the Municipal Art Gallery – G.I. Katsigras Museum of Larissa» παρουσίασε την ένταξη της Συλλογής Κατσίγρα στο Search culture & Europeana καθώς επίσης και την ψηφιακή δράση «Συνάντηση στην πόλη με έργα της Συλλογής Κατσίγρα» .

Το έργο PUNCH (Συμμετοχή πολιτών με λιγότερη εκπροσώπηση για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) είναι ένα δίκτυο 16 εταίρων (τοπικές διοικήσεις και οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών) από 13 χώρες. Ο κύριος στόχος του είναι να δώσει στις ομάδες που δεν εκπροσωπούνται την ευκαιρία να παρέμβουν στη συζήτηση των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το έργο PUNCH διοργάνωσε την 5η Διεθνή διαδικτυακή συνάντηση για τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ για την προώθηση της αξιοποίησης της φυσικής, υλικής και άυλης κληρονομιάς στις 9 και 10 Ιουνίου, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων (Ελλάδα), μέσω μιας εκδήλωσης ZOOM. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν:

-για το “Μύλο του Παππά”, ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς στη Λάρισα, το οποίο έχει μετατραπεί σε μια πειραματική πολιτιστική κυψέλη.

-την ένταξη της Ψηφιακής Συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας –Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα στο SearchCulture.gr και Europeana καθώς και άλλες ψηφιακές δράσεις ως καλές πρακτικές

-το έργο ERASMUS + DIGICULT «Δημιουργία ικανοτήτων για την ψηφιακή παρουσίαση και διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς», την πολιτιστική πρωτοβουλία «Η κληρονομιά της γεύσης» που καταγράφει και παρουσιάζει τις πολιτιστικές πρακτικές που σχετίζονται με το γαστρονομικό και ιατρικό ιστορικό

-την περίπτωση της καινοτόμου παραγωγής βίντεο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.