Αίτηση εγγραφής στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 2022-2023

  Ειδικότητα * (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία ειδικότητες)
  ΖωγραφικήΚεραμικήΧαρακτική  Πριν υποβάλετε την Αίτηση εγγραφής στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
  παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω:

  Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

  Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ -
  ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ (ΔΠΛ-ΜΓΙΚ) και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω αίτησης εγγραφής, με Σκοπό την σύναψη Σύμβασης παροχής μαθημάτων καθώς και την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον εγγραφής που εκδηλώσατε.

  Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το διάστημα ισχύς της σύμβασης καθώς και για το χρόνο μετά την, για
  οποιονδήποτε λόγο, λήξη ή λύση αυτής, προκειμένου η «ΔΠΛ-ΜΓΙΚ» να ανταποκριθεί στις έννομες υποχρεώσεις της ή/και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη Σύμβαση. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στη ΔΠΛ-ΜΓΙΚ.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τη ΔΠΛ-ΜΓΙΚ θα
  βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .


  O παραπάνω αναγραφόμενος σπουδαστής επιθυμώ να εγγραφώ στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

  Έχω ενημερωθεί για τα παρακάτω:
  -τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγγραφή μου στο συγκεκριμένο τμήμα
  -με την ημερομηνία εγγραφής χρεώνεται και το αντίστοιχο ποσό των ετήσιων διδάκτρων του σπουδαστή
  -ο τρόπος πληρωμής των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι μηνιαίος
  -η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου είναι υποχρεωμένη στη βεβαίωση οποιασδήποτε οφειλής διδάκτρων (μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, συνήθως 31 Μαΐου ) στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ. για την είσπραξή τους (ΑΝ 344/1968, Ν.2362/1995, Ν.1416/1984, Ν.3463/2006 άρ. 174)
  -αν για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο ο μαθητής διακόψει τη φοίτησή του μετά την έναρξη των μαθημάτων οφείλει να εξοφλήσει το ανάλογο ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που έχει παρακολουθήσει. Η διακοπή της φοίτησης ισχύει μόνο αφού έχει συμπληρωθεί και το ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
  -οι μαθητές των παιδικών τμημάτων ζωγραφικής έχουν την υποχρέωση να αφήνουν ένα έργο τους, στο τέλος της διδακτικής χρονιάς , για το αρχείο του Ελεύθερου Εργαστηρίου. Η Πινακοθήκη διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των έργων για εκπαιδευτικούς ή εικαστικούς σκοπούς.

  Έχω ενημερωθεί και συμφωνώ


  Υπογραφή