Η έκθεση περιλαμβάνει 42 ανακατασκευασμένα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων που προέρχονται από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και το Μουσείο Αρχιμήδη που λειτουργούν στο Κατάκολο Ηλείας και την Αρχαία Ολυμπία.Τα μουσικά όργανα είναι πλήρως λειτουργικά και αξιόπιστα και η κατασκευή τους βασίζεται αποκλειστικά στην αρχαία ελληνική γραμματεία και τις αγγειογραφικές απεικονίσεις. Μερικά από τα εκθέματα είναι: το μονόχορδο, ο ελικώνας και το σύντονο του Πυθαγόρα, με τα οποία ο σπουδαίος φιλόσοφος μελέτησε τις μουσικές κλίμακες και απέδειξε τις μαθηματικές σχέσεις που τις καθορίζουν. Η λύρα του Ερμή, το πρώτο έγχορδο όργανο με ηχείο από καύκαλο χελώνας και δέρμα βοδιού, βραχίονες από κέρατα κατσίκας και χορδές από έντερα προβάτου. Η μεγαλοπρεπής κιθάρα του Απόλλωνα, ένα τεχνολογικά πολύπλοκο όργανο με εξισορροπητικά βάρη, έκκεντρα περιστρεφόμενες προεξοχές τεζαρίσματος και χαλάρωσης των χορδών, ελαστικό υποστηρικτικό μηχανισμό για κυματιστό ήχο και μια ρυθμιζόμενη γέφυρα αλλαγής της τονικότητας των μουσικών φθόγγων. Η πανδούρα, ο πρόγονος όλων των σύγχρονων εγχόρδων με τάστα (όπως το λαούτο, το μπουζούκι, ο μπαγλαμάς, κ.ά.) Η περίφημη ομηρική φόρμιγγα και η αρχαϊκή κιθάρα, η διονυσιακή βάρβιτος, η κιθάρα του Ορφέα, η πηκτίς της Σαπφούς, το τρίγωνο, η σαμβύκη, ο ελικών του Πτολεμαίου κ.ά. συμπληρώνουν τα έγχορδα αρχαιοελληνικά όργανα. Ο αυλός, ο δίαυλος, ο άσκαυλος, η σύριγξ του Πανός, η σάλπιγξ, το τύμπανο και το ρόπτρο, τα κύμβαλα, τα κρόταλα, το σείστρο, το κρουπέζιο, η ψιθύρα και το χαλκεόφωνο είναι μερικά από τα πνευστά και κρουστά.
Εγκαίνια έκθεσης : Κυριακή 20 Μαρτίου, 19.30μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Το μονόχορδο του Πυθαγόρα
2. Ο τετράχορδος ελικών του Πυθαγόρα
3. Ο ελικών του Πτολεμαίου
4. Το εξάχορδον (”σύντονον”) του Πυθαγόρα
5. H λύρα του Ερμή
6. H λύρα με ξύλινους βραχίονες
7. Η (διονυσιακή) βάρβιτος
8. Η κιθάρα του Απόλλωνα
9. Η (ομηρική) φόρμιγξ
10. Η πανδούρα (τρίχορδον)
11. Η σαμβύκη
12. Η αρχαϊκή κιθάρα
13. Η μάγαδις και η πηκτίς (άρπες)
14. Το τρίγωνον
15. Η κιθάρα του Ορφέα
16. Ο αυλός με μονή γλωσσίδα
17. Ο αυλός με διπλή γλωσσίδα
18. Ο δίαυλος με μονές γλωσσίδες
19. Ο δίαυλος με διπλές γλωσσίδες
20. Ο άσκαυλος
21. Η μονοκάλαμος σύριγξ
22. Η πολυκάλαμος σύριγξ λοξή
23. Η πολυκάλαμος σύριγξ ίσια
24. Η σάλπιγξ
25. Η σάλπιγξ ελληνική
26. Η σάλπιγξ ανατολική
27. Ο κόχλος
28. Το κέρας (βυκάνη)
29. Το τύμπανον
30. Το ρόπτρον
31. Τα κύμβαλα (δακτύλων)
32. Τα κύμβαλα (μεγάλα)
33. Τα κρόταλα
34. Το σείστρο (με άξονες)
35. Το σείστρο (με δίσκους)
36. Το σείστρο (με κοχλιούς)
37. Το κρουπέζιον
38. Ψιθύρα (με κυλίνδρους)
39. Ψιθύρα (με πλακίδια)
40. Το ”χαλκεόφωνον”
41. Οι μουσικοί κωδώνες
42. H οκτάχορδη λύρα