Αίτηση εγγραφής στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

  Ειδικότητα * (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία ειδικότητες)
  ΖωγραφικήΚεραμικήΧαρακτική  O παραπάνω αναγραφόμενος σπουδαστής επιθυμώ να εγγραφώ στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

  Έχω ενημερωθεί για τα παρακάτω:
  -τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εγγραφή μου στο συγκεκριμένο τμήμα
  -με την ημερομηνία εγγραφής χρεώνεται και το αντίστοιχο ποσό των ετήσιων διδάκτρων του σπουδαστή
  -ο τρόπος πληρωμής των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι μηνιαίος
  -η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου είναι υποχρεωμένη στη βεβαίωση οποιασδήποτε οφειλής διδάκτρων (μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, συνήθως 31 Μαΐου ) στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ. για την είσπραξή τους (ΑΝ 344/1968, Ν.2362/1995, Ν.1416/1984, Ν.3463/2006 άρ. 174)
  -αν για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο ο μαθητής διακόψει τη φοίτησή του μετά την έναρξη των μαθημάτων οφείλει να εξοφλήσει το ανάλογο ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που έχει παρακολουθήσει. Η διακοπή της φοίτησης ισχύει μόνο αφού έχει συμπληρωθεί και το ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
  -οι μαθητές των παιδικών τμημάτων ζωγραφικής έχουν την υποχρέωση να αφήνουν ένα έργο τους, στο τέλος της διδακτικής χρονιάς , για το αρχείο του Ελεύθερου Εργαστηρίου. Η Πινακοθήκη διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των έργων για εκπαιδευτικούς ή εικαστικούς σκοπούς.

  Έχω ενημερωθεί και συμφωνώ


  Υπογραφή