Πρόκειται για συνοπτική – αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του καλλιτέχνη.Ο Βαγγέλης Δημητρέας κατάγεται από τη Μεσσηνιακή Μάνη. Γεννήθηκε στο Μελήσσι Κορινθίας το 1934. Πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από το ζωγράφο Βαγγέλη Δράκο στην Καλαμάτα σε ηλικία 14 ετών. Σπούδασε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. από το 1958 μέχρι το 1963 με δάσκαλο το Ι. Μόραλη. Το 1967 παίρνει με διαγωνισμό υποτροφία για τη Γαλλία, η υποτροφία αυτή δεν του δίνεται τελικά, και φεύγει για το Παρίσι το Δεκέμβριο του 1967.
Ήδη από το 1960 προσπαθεί να κάνει μια κοινωνικότερη ζωγραφική, επιδιώκοντας τη μορφική αρτιότητα αλλά και την εκφραστική οξύτητα, προσπαθώντας να αποφύγει τη γλυκαντική ευπρέπεια. Πρόκειται για μια ζωγραφική πολύ επεξεργασμένη από εικαστική άποψη, σύμφωνα με κανόνες της σύγχρονης τέχνης και με προσωπικό ύφος. Αν και στα έργα του υπάρχει πάντα κάποιο θέμα, το εικονιστικό αποτέλεσμα είναι κάπως δυσανάγνωστο στην πρώτη ματιά. Τα καθαρώς εικαστικά στοιχεία συμμετέχουν σε ένα σύνθετο μηχανισμό διατύπωσης και εκφοράς μηνυμάτων μέσω του εικονιζόμενου θέματος. Η εικόνα δεν παραδίδεται αυτόματα, δεν παρουσιάζεται μόνη. Ο θεατής θα την εντοπίσει ως τμήμα του μηχανισμού, στον οποίο και ο ίδιος πρέπει να συμμετέχει.