Τμήματα – Προσωπικό

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ2410623615
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

ΥΠΟΔΟΧΗ – ΦΥΛΑΚΕΣ

 

ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΑΚΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ

 

 

2410623615

2410671176

2410670496

2410616266

2410616266

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

2410621204

2410621205

2410671176