Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Καλογιαννης Απόστολος (Πρόεδρος)

Ψάρρα-Περίφανου Άννυ (Αντιπρόεδρος)

Λύτρα Βικτωρία

Βελησσαρίου Κωνσταντίνος

Ζησόπουλος Βάιος

Τσόκανος Χρήστος

Εξάρχου Δήμητρα

Ξηρομερίτης Μάριος

Σάββας – Γκαντάκας Κωνσταντίνος

Αποστολάκης Ευάγγελος

Σπανοπούλου – Κωσταρίγκα Άννα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σούλτης  Γεώργιος (αναπληρωτής Προέδρου)

Σδούκου Ιφιγένεια

Κυριάκο Θωμά

Μωυσή Αλίνα

Καλαμάρα Γεώργιο

Σιλιντζή – Λέκκα Αγορίτσα

Καζαντζή Τριανταφυλλιά

Αγγελέτου Χαρά

Κοντοδήμου Γεωργία

Γκρίμπα Κατερίνα